نقل و انتقالات جدید به رئال

روزنامه AS: پرز و لوپتگی به دلیل مشکل گلزنی رودریگو را که ۹ ژانویه ۱۸ ساله میشود در انتقالات زمستانی به مادرید می آورند ، قبل از این قرار بود تابستان سال بعد به رئال بیاد.